Data utworzenia: 16.01.2020 Numer referencyjny: SXJ067 Ograniczony

Naprawa wartości stanu magazynowego dla Apteczki | Solucja ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Opis problemu

W programie mogą wystąpić różne przypadki niezgodności stanów magazynowych: ilości handlowej, ilości magazynowej, ilości na położeniach i wartości handlowej. Każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia jednak naprawę należy rozpocząć od funkcji dostępnej w programie – moduł Administrator – funkcje specjalne – naprawa stanów (dawniej zwaną funkcją Apteczki). W większości przypadków Apteczka radzi sobie z naprawą.

Program nie dokona jednak naprawy, gdy dostawa będzie wykazywała historyczną ilość lub wartość ujemną. W celu naprawy tego wymagane jest wprowadzenie odpowiednik poprawek na poziomie bazy danych, a następnie ponowne uruchomienie funkcji Apteczki.

Zamieszczone tu rozwiązanie dotyczy wyłącznie przypadku ujemnej wartości, czyli sytuacji przedstawionej przez Apteczkę w ten sposób:

Na zasobie (...) wg historii powinny być ujemne wartości
Zastosowanie tego rozwiązania spowoduje uzgodnienie wartości dostawy i w rezultacie będzie możliwa naprawa stanu magazynu z poziomu Apteczki. Celem jest taka naprawa wartości, aby było możliwe wykonanie dalszych napraw stanu ilościowego lub wartościowego z poziomu Apteczki.

To rozwiązanie nie obejmuje przypadku ujemnej ilości. Naprawę ujemnej ilości należy przeprowadzić w inny sposób.

Aby skorzystać z  tego rozwiązania potrzebny jest dostęp administracyjny do bazy danych.

Oferujemy też wykonanie tej usługi na zlecenie. W celu zlecenia naprawy stanu magazynowego skontaktuj się z nami.

Naprawa stanów towarów z Apteczki - podejście pierwsze

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Analiza historii transakcji

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wyzerowanie wartości dokumentem KK

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Naprawa stanów towarów z Apteczki - podejście drugie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph