Data utworzenia: 23.02.2020 Numer referencyjny: SXJ070 Płatny 738,00 zł

Struktura wiekowa rozrachunków szczegółowo | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 738,00 zł

Zastosowanie

Raport przedstawia strukturę wiekową rozrachunków z wyszczególnieniem dekretów księgowych i danych kontrahentów. Jest rozszerzonym odpowiednikiem standardowego raportu o nazwie Struktura wiekowa rozrachunków w postaci wydruku graficznego dostępnego na liście rozrachunków pod ikoną drukarki. Raport zawiera dodatkowe dane kontrahentów wymagane przez niektóre banki. Pozwala również na wskazanie przedziałów ujemnych (wpłat terminowych). Dzięki postaci tabelarycznej możliwy jest łatwy eksport danych do Excela. Pozwa

Wiekowanie rozrachunków
Do podłączenia raportu konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do bazy danych ERP XL.

Alternatywnym raportem dla wiekowania należności i zobowiązań w perspektywie płatności jest Wiekowanie należności i zobowiązań

Struktura wiekowa rozrachunków

Lista rozrachunków

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Procedura bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Rejestr zmian

  • 2020-07-16 - poprawka sposobu prezentacji kolumny [Razem nieprzeterminowane] - ze znakiem ujemnym jeśli jest saldo dodatnie po stronie Ma. Po poprawce kolumna [Razem nieprzeterminowane] jest równa sumie wszystkich pozostałych kolumn.

Lista zmian

  • 2021.06.23 - dodanie obsługi okresów zapadalności w terminie

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph