Data utworzenia: 01.10.2020 Numer referencyjny: SXJ095 Płatny 984,00 zł

Blokada wydania towaru z pominięciem WMS | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 984,00 zł

Wstęp

Celem tego dodatku jest zablokowanie operatorom możliwości wygenerowania z poziomu ERP XL dokumentu handlowego WZ z pominięciem ścieżki generowania dokumentów za pomocą aplikacji WMS. Zapobiega pomyłkom operatorów.

Jeśli firma wykorzystuje WMS do wydań towarów, to zrobienie tego wydania bezpośrednio z ERP XL może spowodować rozbieżności w partiach pomiędzy handlowym dokumentem WZ, a magazynowym dokumementem ZWD. W rezultacie próba zatwierdzenia takiego dokumentu WZ kończy się komunikatem "Błąd konwersji/generowania elementu (...) Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizację całości)". 

W wyniku działania dodatku próba zatwierdzenia dokumentu WZ, na którym została pominięta ścieżka WMS wyświetla komunikat:

Komunikat blokujący wystawienie WZ
Dodatek jest w postaci triggera z możliwością samodzielnego dostosowania do specyfiki firmy, w tym wskazania obsługiwanych magazynów, typów dokumentów i innych warunków działania.

Definicja dodatku

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph