Data utworzenia: 03.07.2023 Numer referencyjny: SXW125 Płatny 1 600,00 zł

Otwieranie okresu obrachunkowego | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 1 600,00 zł

Ewidencjonowane dane księgowe w systemie komputerowym firmy powinny mieć określone cechy - jednymi z nich jest ich wiarygodność i trwałość. Aby dane te mogły być tak określane, trzeba w odpowiedni sposób je zabezpieczać tj. blokować możliwość ich modyfikacji, wprowadzenia nowych bądź usuwania istniejących danych po określonym terminie. Czynność ta w praktyce nazywa się zamknięciem roku obrotowego w firmie. 

Zamykanie okresów obrachunkowych

W programie Comarch ERP XL istnieje funkcjonalność pozwalająca na zamykanie okresów obrachunkowych.

Funkcjonalność zamknięcia okresu dostępna jest w module Księgowość, menu: Księgowość, opcja: Zamknij okres.

W formatce zamknięcia okresu mamy informacje o okresie obrachunkowym, który chcemy zamknąć, informację do jakiej daty już jest zamknięty dany okres oraz możliwość wskazania nowej daty zamknięcia. Program pilnuje, aby nowa data zamknięcia była późniejsza, niż ostatnia z jaką dany okres został zamknięty. 

W standardzie programu zamkniecie okresu obrachunkowego jest operacją nieodwracalną, nie mamy wówczas możliwości otworzenia takich okresów tj. ustawienia daty wcześniejszej niż ostatnia data zamknięcia. 

Przedstawione tu rozwiązanie w postaci dodatku Dużej Hydry pozwala Użytkownikom na ustawienie dowolnej daty zamknięcia okresu obrachunkowego w programie, nawet wcześniejszej względem obecnej daty zamknięcia. 

Sposób działania

Dodatek implementowany jest w module Księgowość w zakładce Księgowość, opcja Zamknij okres. Przycisk dodatku pojawi się tylko u operatorów, którzy będą mieć do tego uprawnienia. Uprawnienia nadawane są konkretnym operatorom poprzez dodanie im odpowiedniego atrybutu.

Po uruchomieniu dodatku poprzez naciśnięcie przycisku wyświetli nam się dodatkowa formatka, w której możemy określić nową datę zamknięcia danego okresu obrachunkowego oraz zatwierdzić nasz wybór. W przeciwieństwie do standardowego rozwiązania, tu jesteśmy w stanie wpisać datę wcześniejszą niż ostatnia data zamknięcia danego okresu. W tym miejscu także zawarte są informacje o programie. 

Po zatwierdzeniu wyświetli nam się okno z potwierdzeniem. Po potwierdzeniu okres obrachunkowy zostanie zamknięty do podanej daty wskazanej w dodatku.


Należy pamiętać, że blokowanie okresu do konkretnej daty – zarówno przy działaniu dodatku, jak i podstawowej funkcjonalności zamykania okresu - zadziała dopiero po ponownym zalogowaniu się do modułu Księgowość. 

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności dodatku niezbędne jest posiadanie licencji Dużej Hydry. 

Dodatek do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Instalacja oraz konfiguracja dodatku

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Autor: Izabela Kowalska

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph