Data utworzenia: 25.06.2020 Numer referencyjny: SXZ088 Płatny 984,00 zł

Aktualizacja kodów CN 2020 w ERP XL | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 984,00 zł

Wstęp

1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej nową matrycę stawek VAT, przy czym jej stosowanie obowiązuje od 1 lipca 2020 roku. r. Nomenklatura scalona (CN) to usystematyzowany wykaz towarów, za pomocą którego towary będą klasyfikowane na potrzeby obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Stosowanie PKWiU 2008 zostało zastąpione na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. 

Za pomocą nowej matrycy stawek VAT podatnicy będą wybierać właściwą stawkę VAT dla sprzedanego towaru czy usługi. Kody CN nie stanowią obowiązkowego elementu faktury, mogą zostać zamieszczone na fakturze dobrowolnie. Kody CN nie są wymagane w przypadku składania deklaracji VAT-7 czy  pliku JPK wysyłanego do urzędu skarbowego. W zgłoszeniach Intrastat obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. 

Znajomość kodów CN pomoże nam m.in. w ustaleniu konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, zwolnienia z VAT, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czy ustaleniu daty powstania obowiązku podatkowego.

Lista towarów z kodem CN

W celu szybkiej identyfikacji kodów CN i stawek VAT przypisanych do poszczególnych kartotek towarowych należy dodać nowa kolumnę na liście towarów. W jednej kolumnie zawarty będzie kod CN i stawka VAT. Nazwijmy ja [CN/VAT].

Efekt działania kolumny przedstawia się w ten sposób:

Kolumna CN VAT

Definicja kolumny:

Definicja kolumny CN VAT

Składnia SQL:

select 

case 
when convert (varchar, Twr_PCN) ='' 
then '---'+' | '+convert (varchar, Twr_StawkaPodSpr)+'%'
else
convert (varchar, Twr_PCN) +' | '+
convert (varchar, Twr_StawkaPodSpr)+'%'
end as '[CN | VAT]'

from cdn.twrKarty where {filtrsql}

Jeśli nie wiesz jak dodawać kolumny na listach, to zapoznaj się z instrukcją Jak dodawać własne kolumny na listach

Gdy wszystkie towary zostaną już uzupełnione o kody CN i stawki VAT, kolumnę warto usunąć, gdyż nie będzie już potrzebna, a każda niestandardowa kolumna może spowalniać działanie listy.

Towary bez kodu CN – filtr

Pomocne może tez być dodanie w programie filtra, który zawęzi towary do tych nie powiązanych z kodem CN. Filtr należy dodać na liście towarów wg kodu i wg grup towarowych:

Filtr CN

Aktualizacja kodów CN

Celem jest zasilenie listy kodów CN w programie i powiązanie ich z właściwymi stawkami VAT. Na tym etapie nie jest to jeszcze powiązanie kartotek towarowych z kodami CN.

Operację można przeprowadzić manualnie lub automatycznie poprzez zaimportowanie kodów z listy Excel. Sposób realizacji tego opisuje sam producent w artykule Listy pomocnicze.  

Listy kodów CN w formacie Excel w standardzie ERP XL nie są jednak powszechnie dostępne. Przygotowaliśmy taka listę, stanowi ona jednak element płatny tego opracowania. Po uiszczeniu opłaty otrzymasz m.in. dostęp do tego pliku.
 

Kody CN 2020 w formacie Excel

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Aktualizacja kodów CN i stawek VAT na kartotekach towarów

Na koniec pozostaje powiązanie kartotek towarów z odpowiednimi kodami CN. Można wykonać te prace ręcznie edytując każdą kartotekę z osobna:

wprowadzanie CN

Przy większej liczbie kartotek warto jest skorzystać z naszego dodatku, który przypisuje na wielu zaznaczonych towarach wskazany kod CN i stawkę VAT:

raport CN

Dodatek spowoduje przypisanie wskazanego kodu CN i stawki VAT do zaznaczonej listy towarów.

W obydwu przypadkach pomocna będzie dodatkowa kolumna oraz filtr opublikowane powyżej.

Seryjna aktualizacja kodów CN – dodatek

Seryjna aktualizacja kodów CN

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Obiekty SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph