Data utworzenia: 02.11.2023 Numer referencyjny: SXZ126 Publiczny

Zastosowanie standardów GS1 w Comarch ERP XL | Artykuł ERP XL

sxz126 zastosowanie standardów gs1 - skanowanie kodu

Co to jest GS1 i czym się zajmuje

GS1 to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się opracowywaniem i utrzymywaniem standardów identyfikacji, zbierania danych oraz udostępniania informacji w łańcuchach dostaw i handlu detalicznym. Jej głównym celem jest poprawa efektywności, jakości i bezpieczeństwa w tych dziedzinach poprzez ustandaryzowanie procesów i komunikacji między partnerami biznesowymi.


Na czym polega system GS1

GS1 wprowadza różnego rodzaju standardy i kodowanie, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację produktów, miejsc i informacji w łańcuchach dostaw. Jednym z najbardziej znanych standardów GS1 są kody kreskowe EAN/UPC, które powszechnie stosuje się na opakowaniach produktów w handlu detalicznym. Dzięki kodom kreskowym można łatwo odczytywać informacje takie jak: numer SKU, cena, data produkcji czy termin ważności. 

Korzyści płynące z wykorzystania standardów GS1

 1. Poprawa efektywności: Standaryzacja procesów i identyfikacji przyspiesza operacje logistyczne, redukuje błędy i ułatwia śledzenie produktów w łańcuchach dostaw.
 2. Wiarygodność i jakość: Kody GS1 pozwalają na dokładne śledzenie historii produktu, co może poprawić jakość i bezpieczeństwo w przypadku potencjalnych wycofań czy reklamacji.
 3. Optymalizacja zarządzania zapasami: Precyzyjna identyfikacja produktów ułatwia monitorowanie stanów magazynowych i planowanie zamówień.
 4. Automatyzacja procesów: Standardy GS1 umożliwiają automatyczne odczytywanie informacji, co zwiększa szybkość i dokładność przetwarzania danych.
 5.  Współpraca między partnerami biznesowymi: Dzięki ustandaryzowanym danym łatwiej jest współpracować z dostawcami, dystrybutorami i klientami.
 6. Śledzenie pochodzenia: Dla produktów spożywczych i innych, identyfikacja za pomocą standardów GS1 może pomóc w śledzeniu pochodzenia składników czy surowców.
 7. Globalna akceptacja: Standardy GS1 są powszechnie akceptowane na całym świecie, co ułatwia handel międzynarodowy.
 8. Udoskonalenie relacji z klientem: Poprawiona identyfikacja produktów pozwala na dokładniejsze i bardziej zrozumiałe informacje na opakowaniach, co może zwiększyć zaufanie klientów.

Możliwość zastosowania standardu GS1 w procesach magazynowych na magazynach wysokiego składowania

Korzystając ze standardów GS1 mamy szeroki wachlarz możliwości optymalizacji procesów występujących na magazynie. Możemy między innymi:

 • Zoptymalizować proces przyjęć wykorzystując mechanizm interpretera kodów GS1.
 • Zoptymalizować proces wydań wykorzystując mechanizm wydruku (w tym masowego wydruku) etykiet GS1.

Użycie interpretera kodów GS1 w procesie przyjęcia.

Comarch WMS umożliwia w standardowej funkcjonalności konfigurację interpretera kodów GS1. Pozwala to na szybsze ustawienie i dostosowanie obsługi kodów kreskowych w procesach realizacji w Comarch WMS Magazynier.

W ramach konfiguracji należy utworzyć szablon umożliwiający aplikacji odpowiednie odczytywanie kodów kreskowych.

Konfiguracja szablonu do interpretacji kodów GS1 jest oparta na zestawie kluczowych parametrów, które współtworzą skuteczny mechanizm odczytu informacji:

 • Nazwa szablonu: To identyfikująca nazwa, którą przypisujemy danemu szablonowi. Dzięki niej można go odróżnić od innych.
 • Priorytet szablonu: Jest to liczba całkowita, która nabiera znaczenia, gdy istnieje wiele szablonów powiązanych z tym samym procesem. Priorytet definiuje kolejność, w jakiej szablony są aktywowane.
 • Przypisanie do procesów: Ta opcja umożliwia przypisanie konkretnych szablonów do określonych procesów. Dzięki temu zachodzi selektywna aktywacja w zależności od kontekstu.
 • Znak 'start' dla interpretera kodów: Wskazuje na znak, który działa jako punkt wyjścia dla interpretera kodów GS1. To oznacza początek sekwencji do analizy.
 • Znak zastępczy dla FNC1: Określa znak, który pełni rolę zastępczą dla separatora FNC1, który normalnie oddziela różne części danych w kodzie. To pozwala na precyzyjną rekonstrukcję danych i znaków specjalnych.

Powyższe parametry składają się na pełen zestaw narzędzi, które umożliwiają dokładną i spójną interpretację kodów GS1, co jest niezbędne do poprawnej identyfikacji oraz przetwarzania zawartych w nich informacji w różnorodnych procesach biznesowych.

W ramach szablonu interpretera GS1 należy dodać także identyfikatory zastosowania.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 przykładowe identyfikatory zastosowania w szablonie interpretera gs1

Czym jest identyfikator zastosowania IZ na etykietach GS1?

Identyfikator Zastosowania (ang. Application Identifier, skrót: AI) w standardzie GS1 jest to liczba lub kod używany wraz z numerem GTIN (Global Trade Item Number) lub innymi symbolami GS1, takimi jak kod kreskowy, RFID, czy QR code, w celu zdefiniowania konkretnego zastosowania lub informacji o produkcie.

Identyfikator Zastosowania jest często używany w formie dwucyfrowego lub trzycyfrowego kodu, który pozwala na interpretację specyficznych informacji zawartych w numerze GTIN lub innym symbolu GS1. Na przykład, identyfikator zastosowania może wskazywać na kraj pochodzenia produktu, termin ważności, wagę netto, rodzaj opakowania itp. W zależności od konkretnego zastosowania i branży, mogą istnieć różne identyfikatory zastosowania.

Przykładowe kody IZ

 • 00 – kod jednostki logistycznej,
 • 02 – towar,
 • 37 – ilość,
 • 10 – klasa cechy (wybrana z listy) np. Partia,
 • 15 – data ważności.

Przypadek użycia funkcjonalności w aplikacji Comarch Magazynier

Po otwarciu dyspozycji operator widzi, że do przyjęcia ma 1000 m Serwoprzewodu.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 widok dyspozycji w aplikacji Comarch Magazynier

Po rozpoczęciu realizacji pozycji skanuje kod zawierający wszystkie wymagane informacje:

00123456789123456789%015909990329670%371000%10PartiaN

sxz126 zastosowanie standardów gs1 - skanowanie kodu w aplikacji Comarch Magazynier

Wówczas operator może wskazać typ nośnika na jakim znajduje się towar.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - wybór typu jednostki logistycznej w aplikacji Comarch Magazynier

W ostatnim kroku może wskazać położenie docelowe dla przyjmowanej pozycji.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - wybór położenia docelowego w aplikacji Comarch Magazynier

Pozycja zostaje zrealizowana, a wszystkie elementy, które były zawarte w zeskanowanym kodzie zostały przypisane.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - widok zrealizowanej pozycji w aplikacji Comarch Magazynier

Użycie funkcjonalności wydruków kodów GS1 w procesach wydań z magazynów WMS

Użycie funkcjonalności drukowania kodów GS1 w procesach wydań z magazynów WMS (System Zarządzania Magazynem) przyczynia się do usprawnienia i precyzji operacji wydawania produktów. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych korzyści oraz etapy tego procesu.

Korzyści:

 • Jednoznaczna identyfikacja: Kodowanie GS1 pozwala na unikalne i precyzyjne zidentyfikowanie produktów oraz opakowań. To minimalizuje błędy i pomyłki w procesie wydawania.
 • Szybkość i efektywność: Drukowanie kodów GS1 na etykietach pozwala na szybkie skanowanie produktów, co przyspiesza proces kompletacji i wydawania towarów.
 • Dokładne informacje: Kod GS1 może zawierać istotne dane, takie jak numer seryjny, data ważności, numer partii itp. To pozwala na dokładne monitorowanie produktów w magazynie i podczas wydawania.
 • Zgodność z wymaganiami branżowymi: Wiele branż ma swoje standardy dotyczące identyfikacji i znakowania produktów. Wykorzystanie kodów GS1 pozwala na spełnienie tych wymagań.

Etap 1: Konfiguracja i Integrowanie

 • Definicja informacji: Określenie, jakie informacje mają być zawarte w kodach GS1, takie jak numer GTIN, numer seryjny, data ważności itp.
 • Konfiguracja szablonów: Stworzenie szablonów etykiet zawierających kody GS1 oraz inne istotne dane.
 • Integracja z WMS: Skonfigurowanie magazynowego systemu WMS w taki sposób, aby generować i drukować etykiety GS1 w odpowiednich etapach procesu wydawania.

Etap 2: Proces Wydawania

 • Kompletacja: Przygotowanie zamówienia poprzez wybieranie odpowiednich produktów z magazynu na podstawie zamówienia klienta.
 • Generowanie kodów GS1: Na etapie kompletacji lub tuż przed wysyłką, system WMS generuje kody GS1 zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi parametrami.
 • Drukowanie etykiet: Wygenerowane kody GS1 są drukowane na etykietach, które są następnie naklejane na opakowania produktów.
 • Skanowanie i weryfikacja: Podczas procesu wydawania, pracownicy magazynu skanują kody GS1, aby zweryfikować zgodność produktów z zamówieniem.

Etap 3: Monitorowanie i Raportowanie

 • Śledzenie: Dzięki zawartym w kodach GS1 informacjom, można śledzić historię danego produktu, od momentu opuszczenia magazynu aż po dostarczenie klientowi.
 • Raportowanie: System WMS może generować raporty na podstawie danych z kodów GS1, co umożliwia lepsze zarządzanie zapasami, śledzenie terminów ważności, identyfikowanie partii itp.

Wprowadzenie funkcjonalności drukowania kodów GS1 w procesach wydań z magazynów WMS przyczynia się do zwiększenia efektywności, dokładności i zgodności operacji wydawania produktów, co ma pozytywny wpływ na jakość obsługi klienta oraz ogólną zarządzanie magazynem.

 

Przypadek użycia funkcjonalności w aplikacji Comarch Magazynier (screeny z procesu wydania)

Opis graficzny zasady działania

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - opis graficzny działania

Opis graficzny przypadku użycia

Po przygotowaniu zamówienia przez Magazyniera należy wybrać opcję „Dodatkowe”.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - wybieranie opcji dodatkowe

Następnie następuje wybór opcji „Wydruk etykiet logistycznych”.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - opcja wydruku etykiet logistycznych

W kolejnym kroku aplikacja daje możliwość wyboru wariantu etykiety.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - opcja wyboru etykiety logistycznej

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - warianty etykiety logistycznej

W ostatnim wybrana zostaje odpowiednia drukarka etykiet.

sxz126 Zastosowanie standardów gs1 - wybór drukarki etykiet

Przykładowe wydruki etykiet GS1

sxz126 zastosowanie standardów gs1 wydruk etykiety1

sxz126 Przykładowy wydruk etykiety 2

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph