Data utworzenia: 12.11.2019 Numer referencyjny: SXJ057 Ograniczony

Schematy księgowań oparte o SQL | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wprowadzenie

Księgowanie dokumentów w Comarch ERP XL odbywa się dzięki schematom księgowań. Schematy to szablony, które na podstawie tzw. wyrażeń, zmiennych i makr tworzą dla dokumentów automatyczną dekretację na odpowiednie konta księgowe i kwoty.

Dostępne w programie wyrażenia i zmienne pozwalają tworzyć złożone algorytmy jednak mają one pewne wady. Zbyt rozbudowane algorytmy są nieczytelne, działają wolno, są indywidualne dla każdego schematu (co wymaga ich powielania na podobnych schematach) – a co za tym idzie trudne w zarządzaniu zmianami. Rozwiązaniem dla złożonych algorytmów są schematy oparte o funkcje SQL. W tym artykule przedstawiam sposób definiowania takich schematów.

Zły i dobry schemat

Dla zobrazowania dobrego i złego schematu księgowania posłużę się przykładem.

Poniżej przedstawiam źle napisany schemat księgowy, który przejąłem w spuściźnie po jakiejś firmie wdrożeniowej:

Przykład niepoprawnie napisanego schematu księgowania
Następnie ten sam schemat, którego główny algorytm został przeniesiony do funkcji SQL:
Przykład optymalnie zbudowanego schematu księgowania w oparciu o SQL
Jakie korzyści udało się uzyskać dzięki modernizacji tego schematu:

  • Powtarzalność. Algorytm SQL mogę wykorzystać w wielu bliźniaczych schematach i mam gwarancję, że w każdy zadziała tak samo. 
  • Zarządzanie zmianą. Modyfikacje wprowadzam na poziomie algorytmu SQL i odnosi to skutek na wszystkich schematach, które z tego algorytmu korzystają.
  • Niezawodność. Na poziomie algorytmu SQL jestem w stanie obsłużyć bardziej złożone wyrażenia, które są w stanie obsłużyć każdy przypadek i wyjątek.
  • Szybkość. Schemat oparty o algorytm SQL działa znacznie szybciej, co znacząco skraca czas księgowania dużej liczby dokumentów.
  • Czytelność. Na pierwszy rzut oka jestem w stanie stwierdzić do czego służy schemat i jak się zachowuje.
  • Nakład pracy nad tworzeniem i poprawianiem znacznie mniejszy, co przekłada się na koszt usługi.

Co to jest zmienna, wyrażenie i makro

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wyrażenie oparte o SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Funkcja SQL i odwołanie do niej

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Podsumowanie

Funkcje SQL przychodzą z pomocą, gdy wymagane jest stworzenie rozbudowanego algorytmu wyliczającego numer konta księgowego lub kwotę. Ułatwiają zarządzanie zmianą, gdy więcej niż jeden schemat księgowy odwołuje się do tego algorytmu. Do tworzenia funkcji wymagana jest jednak znajomość podstaw SQL.

Zagadnienie schematów księgowych opartych o funkcje SQL omawiam na Szkoleniu z księgowości Comarch ERP XL dla informatyków, na które zapraszam.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph