Funkcja SQL

Funkcja SQL jest programem umiejscowionym w bazie danych ERP XL, którego zadaniem jest zwracanie wyników na podstawie wskazanych parametrów. Funkcje SQL mogą być wykorzystywane przez inne obiekty, w tym zapytania procedury i polecenia SQL. Mogą też być wywoływane bezpośrednio z programu ERP XL, np. na poziomie filtrów, zestawień finansowych, atrybutów, czy schematów księgowań.

Korzystanie z funkcji SQL jest bezpieczne z punktu widzenia grawancji na program, ponieważ nie ingerują ine w dane programu. Producent nie zakłada żadnych ograniczeń co do tworzenia własnych funkcji w bazie danych ERP XL.

Do podłączenia dodatku określonego jako funkcja SQL konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do bazy danych ERP XL.

Data utworzenia: 
17.11.2020
Numer referencyjny: 
SXZ098
Ograniczony
Autorska metoda i dodatek pozwalające zapobiegać ponownemu wysłaniu płatności do opłaconej wcześniej faktury proforma. Darmowe rozwiązanie od Prospeo.
Data utworzenia: 
10.09.2020
Numer referencyjny: 
SXN093
Płatny
Symulacja planu amortyzacji środków trwałych jako rozszerzona alternatywa dla standardowej funkcjonalności ERP XL.
Data utworzenia: 
15.04.2020
Numer referencyjny: 
SXJ078
Płatny
Program pozwalający na kopiowanie zakazów ze wzorców na operatorów.
Data utworzenia: 
12.11.2019
Numer referencyjny: 
SXJ057
Ograniczony
Jak w ERP XL stworzyć optymalne schematy księgowań w oparciu o funkcje SQL.
Data utworzenia: 
27.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ046
Ograniczony
Funkcjonalność wyświetla listę licencji przypisaną do operatorów oraz umożliwia proste dodanie i usunięcie licencji na operatorze.
Data utworzenia: 
30.11.2015
Numer referencyjny: 
SXJ044
Płatny
Wskazówki postępowania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji magazynowej w ERP XL. Dodatkowo uzupełnione o zestaw narzędzi ułatwiających inwentaryzację.
Data utworzenia: 
01.06.2009
Numer referencyjny: 
SXJ006
Płatny
Zbiorcze zestawienie środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym z wykazaniem wartości: podstawy, wartości umorzenia, kwoty netto, wartości zwiększenia i zmniejszenia na wskazany dzień. Umożliwia wygenerowanie zestawienia na wskazany dzień.