środki trwałe

Lista funkcjonalności i raportów związanych z ewidencją środków trwałych w Comarch ERP XL.

Data utworzenia: 
15.10.2022
Numer referencyjny: 
SXZ117
Publiczny
Uniwersalny migrator umożliwiający importowanie lub aktualizację danych z dowolnego arkusza Excel do programu Comarch ERP XL.
Data utworzenia: 
10.09.2020
Numer referencyjny: 
SXN093
Płatny
Symulacja planu amortyzacji środków trwałych jako rozszerzona alternatywa dla standardowej funkcjonalności ERP XL.
Data utworzenia: 
01.06.2009
Numer referencyjny: 
SXJ006
Płatny
Zbiorcze zestawienie środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym z wykazaniem wartości: podstawy, wartości umorzenia, kwoty netto, wartości zwiększenia i zmniejszenia na wskazany dzień. Umożliwia wygenerowanie zestawienia na wskazany dzień.