płace i kadry

Artykuły związane z ewidencją kartotek pracowników i wynagrodzeń.

Data utworzenia: 
15.10.2022
Numer referencyjny: 
SXZ117
Publiczny
Uniwersalny migrator umożliwiający importowanie lub aktualizację danych z dowolnego arkusza Excel do programu Comarch ERP XL.
Data utworzenia: 
10.08.2022
Numer referencyjny: 
SXF121
Płatny
Jak zaimportować dane kadrowe i płacowe do Optimy. Przedstawiamy, jakie dane są potrzebne do rozpoczęcia pracy z modułem płacowo-kadrowym Comarch ERP i jak wprowadza się je do systemu.
Data utworzenia: 
01.10.2011
Numer referencyjny: 
SXJ029
Ograniczony
Usunięcie problemu podczas aktualizacji kartoteki pracownika sygnalizowanego komunikatem: Błąd odczytu danych z tabeli CDN.AtrybutyKlasy. Błąd: Nie znaleziono rekordu CDN.OsoKarty