Data utworzenia: 15.12.2021 Numer referencyjny: SXZ117 Publiczny

Excel2SQL - Uniwersalny migrator z Excel do ERP XL | Dodatek ERP XL

Zastosowanie

Program służy do automatycznej aktualizacji danych w bazie danych opierając się na danych z pliku Excel (.xmls). Program ma zastosowanie w każdej firmie, która korzysta z rozwiązań COMARCH ERP XL. Głównym celem aplikacji jest automatyzacja przenoszenia danych z plików Excel do aplikacji Comarch ERP XL.

Excel2SQL

Ogólna zasada działania

Dowolne dane w formacie Excel mogą być przenoszone do odpowiednich struktur w ERP XL. Przykładowo aplikacja może zaktualizować cenniki towarów, adresy mailowe kontrahentów, atrybuty, itp.

Przenoszenie danych z Excela do ERP XL odbywa się na zasadzie zdefiniowania powiązań  pomiędzy kolumnami z arkusza Excel, a obiektami w ERP XL. Powiazania są zapisywane za pomocą szablonów wielokrotnego użytku. Edycja szablonów dostępna jest dla wybranych użytkowników.

Program może działać wersji okienkowej urochomianej przez użytkownika na żądanie lub w trybie automatycznym.

Wymagania

Do działania programu potrzebne jest Konto SQL na serwerze bazy danych z ERP XL.

Program nie wymaga zainstalowanego Excela na komputerze. Obsługuje pliki Excel wersji 2007 bądź wyższej.

Program nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych licencji COMARCH ERP XL.

Program reprezentuje narzędzia typu Low-code (programowanie w sposób wizualny), jednak do definiowania szablonów potrzebna jest podstawowa wiedza SQL.

Szablon przykładowy – Aktualizacja adresów e-mail

Celem szablonu jest prezentacja działania narzędzia na przykładzie importu adresów e-mail z arkusza Excel do ERP XL.

Arkusz Excel składa się z 2 kolumn: A) akronim, B) e-mail. Arkusz jest wypełniony danymi:

Dane w arkuszu Excel do importu ERP XL


1. Utworzenie nowego szablonu
Za pomocą przycisku „Wybierz plik Excel” wskaż plik Excel. Tworzymy nowy szablon o nazwie "Aktualizacja adresów e-mail":

2. Mapowanie danych
W pierwszym wierszu arkusza nadajemy tytuły kolumnom które będą dalej wykorzystywane w aplikacji. Nazwy kolumn w skrypcie wyróżniamy za pomocą symboli nawiasów klamrowych {}. W poniższym przykładzie kolumny są nazwane: Akronim, e-mail.

Mapowanie danych pomiędzy arkuszem Excel a aplikacją odbywa się w oparciu o nazwy kolumn. Jak widać na załączonym obrazku podstawiamy wartość z kolumny „Akronim” w arkuszu pod zmienną {Akronim} oraz „e-mail” pod zmienną {e-mail} w skrypcie SQL:

Aby sprawdzić poprawność mapowania kliknij przycisk lupy:

Spowoduje to wyświetlenie ekranu z finalnym zapytaniem SQL dla pojedynczego wiersza arkusza. Wyrażenia ujęte w nawiasy klamrowe zostaną zastąpione  (sparsowane) odpowiednimi wartościami z arkusza:

3. Formatowanie pól

Aplikacja rozpoznaje czy podane pole jest w formacie tekstowym czy liczbowym, możesz ustawić taki format  za pomocą przycisków "Tekst" oraz "Liczba", gdy format jest tekstowy to aplikacja dodaje parametr "_Q"  do wybranego pola z listy.

4. Wykonanie polecenia

Po kliknięciu przycisku „Wykonaj polecenie” otrzymujemy rezultat w postaci zaktualizowanych e-maili na kartach kontrahentów w ERP XL:

Karta kontrahenta

Pobierz wersję DEMO

Musisz być zalogowany aby pobrać demo. 

Wersja demo dostępna jest do pobrania pod poniższym linkiem:

Wersja demo posiada następujące ograniczenia:

  •     Import tylko 10 pierwszych rekordów z excela,
  •     Brak obsługi szablonów,
  •     Możliwość napisania tylko jednego zapytania,
  •     Możliwość uruchomienia aplikacji tylko 30 razy.

W celu aktywacji pełnej wersji należy wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany od nas.

Aktywacja aplikacji

Instalacja i Konfiguracja

1) Pobierz plik i rozpakuj na komputerze w dowolnym folderze.

     Zalecamy nie umieszczania programu w folderze Program Files ponieważ jest on chroniony i mogą wystąpić problemy w zapisywaniu konfiguracji bez posiadania uprawnień administracyjnych do komputera.

    Program może zostać umieszczony na dowolnym komputerze znajdującym się w sieci z dostępem do bazy danych ERP XL.

 

2) Uruchom skrypt instalacyjny install.sql w bazie danych z której ma korzystać aplikacja.
     Wykonaj skrypt w bazie danych z konta użytkownika, który będzie miał uprawnienia do stworzenia schemy oraz tabel


3) Uruchom program Excel2SQL.exe dostępny w rozpakowanym folderze. To spowoduje otwarcie okna menu programu:

 

 

4) Ustaw połączenie z bazą danych z poziomu: Menu -> Konfiguracja SQL ->  Konfiguracja połączenia aplikacji z bazą danych SQL:

Konfiguracja polączenia
Zatwierdź konfigurację. Jeśli została uzupełniona prawidłowo to pojawi się okno Menu. Aby przejść do programu, w oknie menu naciśnij przycisk Start.

5) Utwórz własny szablon:

Instrukcja użytkownika

Ta treść jest przeznaczona dla użytkownika końcowego, który będzie imprtował dane z Excela na podstawie zdefiniowanych szablonów.

  1. Uruchom aplikację Excel2SQL i naciśnij Start:
  2. Wykonaj kolejne czynności w oknie aplikacji:

W polu (1) wybierz szablon, który wcześniej był skonfigurowany przez administratora.

Przyciskiem Wybierz plik Excel (2) wskaż plik Excel, z którego będą importowane dane.

Przycisk Wykonaj polecenie (3) spowoduje wykonanie polecenia w programie, czyli przeniesienie danych z Excel do bazy danych ERP XL.

Cena

Cena programu wynosi 2.400,00 netto.

Licencja jest serwerowa, czyli niezależna od liczby użytkowników w programie ERP XL. Działanie programu w ramach jednej licencji ograniczone jest do współpracy z jedną firmą.

Aby aktywować pełną wersję programu należy złożyć zamówienie na adres: prospeo@prospeo.com.pl. Po opłaceniu faktury prześlemy kod aktywacyjny.

Zasady Upgrade

Program objęty jest gwarancją upgrade, co oznacza prawo do bezpłatnej aktualizacji w okresie jednego roku od daty zakupu oraz dobrowolną opłatą pozwalającą na przedłużenie upgrade na kolejny rok.

W ramach aktualizacji program jest dostosowywany do aktualnych wersji ERP XL oraz do zmian prawnych.

Cena za przedłużenie upgrade na kolejny rok wynosi 480 zł netto.

Zakup upgrade nie jest obowiązkowy, a program nie posiada żadnych ograniczeń uniemożliwiających działanie w kolejnych wersjach ERP XL. Możliwe zaprzestanie prawidłowego współdziałania programu z nową wersją ERP XL jest od nas niezależne.

Gwarantujemy, że zakupiony program współpracuje z najnowszą wersją ERP XL dostępną w momencie zakupu i będzie działać z wersjami wydanymi przez kolejny rok.

Historia zmian

  • Wersja 1.0.1 - dodanie panelu administracyjnego, rozróżnienie na użytkownika administracyjnego z prawem do tworzenia nowych szablonów i użytkownika z prawem do uruchamiania poleceń.
  • Wersja 1.1.1 - poprawienie interfejsu aplikacji, co czyni ją bardziej intuicyjną przy użytkowaniu.
  • Wersja 1.2.1 - dodanie listy dostępnych pól wczytanych z arkusza, dodanie mechanizmu do wyboru formatu wybranego pola oraz poprawienie walidacji zapytania.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph