Solucje

Metody i narzędzia do odnajdywania i usuwania nieprawidłowości w danych oraz do przeciwdziałania nieprawidłowościom. Adresowane są do administratorów programu z podstawową znajomością języka SQL. Moglibyśmy udawać, że Comarch ERP XL jest jedynym na świecie programem pozbawionym błędów. Niestety czasem się one zdarzają, a udostępniane tutaj narzędzia potrafią sobie z nimi radzić. Jeśli masz pewność, że błędy w danych nie wynikają z działań użytkowników to przed skorzystaniem z naszego rozwiązania poproś o pomoc producenta. Ma on obowiązek dostarczyć Ci nieodpłatnie rozwiązanie problemu pod warunkiem posiadania aktualnej gwarancji na program. Zanim zastosujesz nasze rozwiązanie sprawdź jego działanie na bazie testowej. Chociaż sami z nich korzystamy to nie możemy dać gwarancji, że zadziałają prawidłowo w każdych okolicznościach.

Data utworzenia: 
22.10.2013
Numer referencyjny: 
SXJ023
Ograniczony
Błąd podczas przekształcania ZS do WM, FS, WZ lub podczas przekształcania WM do FS, WZ: Komunikat o błędzie: Niewystarczające zasoby lub Zabrakło Ilości.
Data utworzenia: 
21.11.2016
Numer referencyjny: 
SXJ009
Ograniczony
Opis rozwiązania przy próbie księgowania wyciągu w odpowiedzi na komunikat: Nie możliwe zaksięgowanie lub wycena raportu. Zapis nie został do końca wyceniony.