Solucje

Metody i narzędzia do odnajdywania i usuwania nieprawidłowości w danych oraz do przeciwdziałania nieprawidłowościom. Adresowane są do administratorów programu z podstawową znajomością języka SQL. Moglibyśmy udawać, że Comarch ERP XL jest jedynym na świecie programem pozbawionym błędów. Niestety czasem się one zdarzają, a udostępniane tutaj narzędzia potrafią sobie z nimi radzić. Jeśli masz pewność, że błędy w danych nie wynikają z działań użytkowników to przed skorzystaniem z naszego rozwiązania poproś o pomoc producenta. Ma on obowiązek dostarczyć Ci nieodpłatnie rozwiązanie problemu pod warunkiem posiadania aktualnej gwarancji na program. Zanim zastosujesz nasze rozwiązanie sprawdź jego działanie na bazie testowej. Chociaż sami z nich korzystamy to nie możemy dać gwarancji, że zadziałają prawidłowo w każdych okolicznościach.

Data utworzenia: 
07.11.2019
Numer referencyjny: 
SXR055
Ograniczony
Gdzie w rejestrze Windows przechowywana jest informacja o połączeniu ERP XL na stacji roboczej z serwerem bazy danych.
Data utworzenia: 
29.12.2016
Numer referencyjny: 
SXJ035
Płatny
Narzędzie do uzgadniania wartości magazynu na wskazany dzień, w przypadkach gdy ilość jest zerowa, a wartość niezerowa.
Data utworzenia: 
01.10.2011
Numer referencyjny: 
SXJ029
Ograniczony
Usunięcie problemu podczas aktualizacji kartoteki pracownika sygnalizowanego komunikatem: Błąd odczytu danych z tabeli CDN.AtrybutyKlasy. Błąd: Nie znaleziono rekordu CDN.OsoKarty
Data utworzenia: 
18.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ028
Ograniczony
Usunięcie problemu przy generowaniu dokumentu WM z dokumentu FS sygnalizowanego komunikatem: Błąd przy próbie rozchodowania towaru spowodowany złym działaniem otoczenia programu.
Data utworzenia: 
22.10.2013
Numer referencyjny: 
SXJ027
Ograniczony
Procedura naprawy problemu przy przekształcaniu WM do FS lub WZ sygnalizowana komunikatem: Błąd konwersji/generowania elementu: Podano złą ilość.
Data utworzenia: 
04.02.2014
Numer referencyjny: 
SXJ026
Ograniczony
Rozwiązanie problemu występującego przy próbie zmiany ceny na dokumencie zakupowym, sygnalizowany komunikatem: Zmiana ceny nie jest możliwa. Do tego elementu istnieją obce dostawy. Wygenerowanie dokumentu zakupowego doda ilości do istniejących dostaw, zamiast założyć samodzielną dostawę.
Data utworzenia: 
20.07.2009
Numer referencyjny: 
SXJ025
Ograniczony
Naprawa błędu występującego przy próbie rozrachowania zapisów, zgłaszanego przez komunikat: Błąd sprawdzania tożsamości kont. W okresie, w którym dokonywany jest rozrachunek nie istnieje konto tożsame do konta rozrachowywanego dekretu.
Data utworzenia: 
24.03.2016
Numer referencyjny: 
SXJ024
Ograniczony
Poprawienie statusu zamówień w sytuacji gdy Zamówienia Sprzedaży lub Zakupu są oznaczone jako Zrealizowane mimo że nie zostały w pełni zrealizowane.