Data utworzenia: 24.06.2021 Numer referencyjny: SXJ108 Ograniczony

Kopiowanie numeru referencyjnego deklaracji JPK i VAT | Solucja ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Opis problemu

Po wysłaniu deklaracji podatkowej nadawany jest tej deklaracji numer referencyjny. Może on zostać użyty do sprawdzenia statusu deklaracji bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów w formularzu UPO. Niestety, na formatce deklaracji ten numer jest zablokowany i nie da się go skopiować do schowka.

Numer referencyjny dla formularza UPO
Udostępnione tu rozwiązanie pozwala na skopiowanie tego numeru za pomocą prostego raportu. Obsługuje następujące typy deklaracji: JPK, VAT-7 i VAT-UE.

Rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe obejście dysfunkcji programu, która liczę że zostanie usunięta w niedalekiej przyszłości. Prospeo - Autoryzowany Partner Comarch - udostępnia ją Państwu za darmo.

Zgłoszenie zostało zarejestrowane przez producenta w systemie TFS pod numerem ID: 352432 jako sugestia rozwojowa do przyszłych wersji systemu

Rozwiązanie

Z poziomu listy deklaracji należy wywołać raport typu wykres dostępny pod ikoną wykresu na pasku programu. 

W pierwszym raporcie [SXJ108 Lista deklaracji] dwukrotnie kliknąć pozycję. Otworzy się drugi raport [SXJ108 Kopiuj numer referencyjny].

Na drugim raporcie dostępne jest pole z numerem referencyjnym w dolnej części okna. Wartość numeru można zaznaczyć i skopiować.

Kopiowanie numeru referencyjnego UPO

Raport nadrzędny - lista deklaracji

Ten raport należy podpiąć na liście deklaracji

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Raport podrzędny Kopiuj numer

Ten raport należy podpiąć pod raportem nadrzędnym jako raport zagnieżdżony.

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph