Data utworzenia: 21.04.2021 Numer referencyjny: SXZ102 Publiczny

Automatyczna aktualizacja kursów walut | Dodatek ERP XL

Zastosowanie

Aktualizacja kursów walut ERP XL


Program automatycznie pobiera aktualne kursy walut z NBP i wysyła je do programu Comarch ERP XL.

Informacja o aktualnych kursach walut jest niezbędna przy rejestracji operacji handlowych walutowych i księgowaniu tych operacji w ERP XL.  Dzięki tej aplikacji czynność ta nie wymaga ingenrencji operatora.
Cechy programu:

 • Działanie automatyczne
 • Obsługa walut nietypowych (kursy NBP - tabela B)
 • Samokontrola działania z mailowym powiadomieniem przy braku aktualizacji
 • Obsługa wielu baz (firm) ERP XL

Wersja demo programu jest w pełni funkcjonalna ale wyświetla komunikat w ERP XL. Zakup pełnej wersji wyłącza komunikat powitalny.

Zasada działania

Program powinien zostać umieszczony na serwerze z zainstalowanym programem Comarch ERP XL. 

W celu jego automatycznego działania należy zaplanować zadanie jego uruchomienia w harmonogramie Windows codziennie o godzinie 12:15 lub późniejszej. Możliwe jest też uruchomienie ręczne.

Harmonogram Windows codziennie wywołuje autualizator kursów, który pobiera kursy wszystkich walut zdefiniowanych w ERP XL publikowanych na stronie banku NBP i umieszcza je w strukturach ERP XL.   

Automatyczna aktualizacja kursów walut w ERP XL
Ponieważ aktualny stan kursu walut jest krytyczny to program posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci powiadomienia o ewentualnych niepowodzeniach. Jeśli z jakiegoś powodu program nie zostałby w ogóle uruchomiony lub nie pobrałby aktualnych kursów to zostanie wysłany automatyczny mail do administratora z powiadomieniem o niepowodzeniu.

Informacje o stanie działania aplikacji i historii aktualizacji kursów przechowywane są w dedykowanej tabeli o nazwie dbo.ProLog zakładanej automatycznie w bazie danych ERP XL.

Wymagania

Do uruchomienia programu potrzebne są:

 • Konto SQL na serwerze bazy danych
 • Komputer mogący zapewnić automatyczny start aplikacji o stałej godzine (np. serwer)
 • Opcjonalnie - konto poczty e-mail, najlepiej z dedykowanym adresem do wysyłki poczty (na potrzeby powiadomień o niepowodzeniach).

Program nie wymaga specjalnych zabiegów związanych z jego wdrożeniem. Konfiguracja sprowadza się do zestawienia połączenia z  bazą danych ERP XL oraz ustawienia parametrów serwera wysyłającego maile. 

Korzystanie z programu nie wymaga zakupu żadnych dodatkowych licencji Comarch ERP XL.

Pobierz wersję DEMO

Musisz być zalogowany aby pobrać demo. 

Wersja demo dostępna jest do pobrania pod poniższym linkiem:

Wersja demo charaktryzuje się tym, że przy pierwszym uruchomieniu ERP XL wyświetla komunikat powitalny:

Komunikat o wersji demo

Instalacja i konfiguracja

 1. Pobierz plik i rozpakuj na komputerze w dowolnym folderze. Zalecamy nie umieszczania programu w folderze Program Files ponieważ jest on chroniony i mogą wystąpić problemy w zapisywaniu konfiguracji bez posiadania uprawnień administracyjnych do komputera. Program może zostać umieszczony na dowolnym komputerze znajdującym się w sieci z dostępem do bazy danych ERP XL na którym jest również zainstalowany Comarch ERP XL. Docelowo program powinien zostać umieszczony na serwerze, co zapewni jego stałe działanie.
  Konfiguracja Aktualizatora kursu walut
 2. Uruchom program AktualizatorKursówWalut.exe dostępny w rozpakowanym folderze. To spowoduje otwarcie okna konfiguracji dostępu do bazy danych:
 3. Uzupełnij parametry dostępu do serwera SQL takie jak: nazwa lub adres serwera, nazwa bazy danych, użytkownik oraz hasło.
 4. Zapisz konfigurację. Jeśli została uzupełniona prawidłowo to pojawi się okno z komunikatem o restarcie programu. Program automatycznie zaimportuje kursy walut do ERP XL.  

Komunikat o restarcie programu

Od tego momentu program jest skonfigurowany i działający. Dodaj program do harmonogramu Windows i pozwól programowi działać.

Dodatkowo zalecamy aktywację aplikacji Dyżurny odpowiadającej za utrzymanie ciągłości działania Aktualizatora kursów walut.

Cena

Cena licencji zależy od liczby obsługiwanych firm. Jedna firma oznacza jeden NIP.

 • Dla jednej firmy - 600,00 zł netto
 • Od 2 do 5 firm - 1.500,00 zł netto
 • Od 6 do 12 firm - 2.800,00 zł netto
 • Powyżej 13 firm - 10.000,00 zł netto

Aby zamówić program skontaktuj się z nami pod numerem: 502-841-999 lub na wskazany w kontakcie adres e-mail.

Historia zmian

 • wersja 1.0.1 (data publikacji: 2022-01-12): 
  Zmiana obsługi pliku logów.
 • wersja 1.1.0 (data publikacji 2022-02-08):
  Dodano aktualizację średnich kursów dla tabeli B (tabela z mniej znanymi kursami), poprawiony wygląd logów oraz opisów w XL. 
 • wersja 1.2.0 (data publikacji 2022-04-04)
  Wielofirmowowość, czyli obsługa wielu baz danych.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph