Data utworzenia: 29.06.2021 Numer referencyjny: SXZ109 Ograniczony

Dyżurny - system kontroli procesów automatycznych | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wstęp

Zadaniem aplikacji Dyżurny jest kontrola ciągłości działania komercyjnych aplikacji Prospeo dzialających w tle. To obejmuje następujące aplikacje:

Aplikacja wysyła powiadomienie mailowe do administratora w sytuacji gdy aplikacja nie działa w tle od pewnego czasu, czyli nie wykonuje powierzonych jej zadań. Dzięki temu administrator ma możliwość podjęcia działań zmierzających do przywrócenia działania tych aplikacji w tle.

Wymagania

Aplikacja działa jako skrypt SQL uruchamiany cyklicznie przez JOB SQL. Do jego uruchoomienia potrzebne są:

  • Pełna wersja MS SQL Server (wersja SQL Express nie posiada Agenta SQL).
  • Skonfigurowana poczta e-mail z poziomu SQL - zobacz jak skonfigurować pocztę na serwerze SQL.
  • Uruchomiona usługa SQL Server Agent na Serwerze SQL.

Zasada działania

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Skrypt wysyłający powiadomienie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph