Baza artykułów i dodatków

Najnowsze artykuły

Data utworzenia: 
29.10.2012
Numer referencyjny: 
SXJ004
Ograniczony
Funkcjonalność do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Umożliwia łatwe ustawienie lub zdjęcie jednego zakazu na wielu operatorach. Pomocne przy zarządzaniu zakazami w firmie o rozbudowanej strukturze uprawnień i dostępów.
Data utworzenia: 
12.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ003
Publiczny
Zestaw skryptów SQL ułatwiających identyfikację miejsca podpięcia dodatków w programie. Te dodatki obejmują: zakazy operatorów, filtry, wydruki dokumentów, raporty SQL. Narzędzia są pomocne przy sporządzeniu inwentaryzacji dodatków jak również przy uszczelnianiu zakazów w programie.
Data utworzenia: 
05.05.2009
Numer referencyjny: 
SXJ002
Płatny
Zestaw raportów ułatwiających śledzenie partii towaru dla wskazanej dostawy. Pomocny przy uzgadnianiu historycznych stanów ilościowych i wartościowych oraz przy poszukiwaniu określonej partii towaru.
Data utworzenia: 
27.04.2009
Numer referencyjny: 
SXJ001
Publiczny
Raport prezentuje aktualny stan należności i zobowiązań kontrahentów wg przedziałów zapadalności. Bazuje na płatnościach czyli jest niezależny do księgowania.