Raporty

Zestawienia analityczne prezentujące dane z programu Comarch ERP XL. Adresowane są do użytkowników programu. Mogą być wrażliwe na zmiany wersji programu jednak nie ingerują w dane. Przy każdym raporcie wskazujemy jego prawdopodobny stopień wrażliwości na zmiany wersji programu. Dostępne są zwykle w formie tzw. raportu typu wykres (dostępnego pod ikoną wykresu w określonym miejscu program). Nie wymagają posiadania licencji Business Intelligence. Dostarczane są w postaci otwartego kodu z możliwością samodzielnego wprowadzania zmian. Podłączenie raportu może wymagać uprawnień administracyjnych do bazy danych.

Data utworzenia: 
18.10.2010
Numer referencyjny: 
SXJ007
Płatny
Raport do odnajdywania i uzgadniania różnic pomiędzy ilością handlową, a magazynową w ERP XL.
Data utworzenia: 
01.06.2009
Numer referencyjny: 
SXJ006
Płatny
Zbiorcze zestawienie środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym z wykazaniem wartości: podstawy, wartości umorzenia, kwoty netto, wartości zwiększenia i zmniejszenia na wskazany dzień. Umożliwia wygenerowanie zestawienia na wskazany dzień.
Data utworzenia: 
05.05.2009
Numer referencyjny: 
SXJ002
Płatny
Zestaw raportów ułatwiających śledzenie partii towaru dla wskazanej dostawy. Pomocny przy uzgadnianiu historycznych stanów ilościowych i wartościowych oraz przy poszukiwaniu określonej partii towaru.
Data utworzenia: 
27.04.2009
Numer referencyjny: 
SXJ001
Publiczny
Raport prezentuje aktualny stan należności i zobowiązań kontrahentów wg przedziałów zapadalności. Bazuje na płatnościach czyli jest niezależny do księgowania.